Thursday, August 20, 2015

Nasihat Umar bin Khathab kepada Ahnaf

Dari Al Ahnaf, dia berkata, “Umar bin Khattab berkata kepadaku, ‘Wahai Ahnaf, barangsiapa yang terlalu banyak tertawa, maka wibawanya akan berkurang! Barangsiapa suka berkelakar, maka dia tidak akan dihargai. Barangsiapa sering melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Barangsiapa terlalu banyak bicara, maka akan banyak kekhilafannya. Barangsiapa banyak kekhilafannya, maka akan sedikit rasa malunya. Barangsiapa sedikit rasa malunya, maka akan berkurang sifat wara’nya. Barangsiapa kurang sifat wara’nya, maka hatinya akan mati’.”