Monday, May 17, 2010

Pimpinan Guru Terhadap Muridnya...

Seperti yang disebutkan oleh A1-Imam Ghazali

  1. Kasihan dan bertimbangrasa terhadap muridnya supaya terselamat daripada malapetaka.
  2. Memandu muridnya ke jalan yang diredai syara'
  3. Tidak membiarkan muridnya menerima sebarang nasihat yang tidak baik dari orang lain.
  4. Mengingatkan dengan baik kepada muridnya mengenai bahaya akhlak yang tidak baik.
  5. Mengingatkan muridnya jangan merendah-rendahkan ilmu yang lain yang tidak dipelajarinya.
  6. Menyampaikan ilmu mengikut kadar kemampuan murid.
  7. Kepada murid yang tercicir berilah kepadanya penjelasan yang sesuai sehingga jangan menimbulkan kebosanan belajar kepadanya.
  8. Hendaklah guru beramal dengan ilmunya. Jangan lain apa yang dibuat daripada apa yang dikata.

No comments: